Blog Tennis

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 8
5 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 8

Part 1   Part 2 Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 85 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 7

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 75 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 6

Part 1   Part 2   Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 65 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 5

Part 1   Part2 Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 55 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 3

Part1 Part 2   Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 35 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 16

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 165 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 15

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 155 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 10

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 105 (100%) 1 vote
March 11, 2017

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 1

Chương Trình Hướng Dẫn Tennis Breakpoint Phần 15 (100%) 1 vote
January 23, 2017

Học Tennis Thuận Tay

Kĩ thuật cú đánh thuận tay Kĩ thuật đánh tennis thuận tay là một trong những kĩ thuật cơ bản quan trọng nhất trong môn tennis […]
January 22, 2017

Học Tennis Cú Cắt Trái Tay

Kĩ thuật cắt bóng trái tay( cú bỏ nhỏ ) Quả cắt bóng là quả đánh vào phần dưới của quả bóng , cắt trái tay […]
January 21, 2017

Học Tennis Bắt Lưới

Học kĩ thuật bắt lưới Là kĩ thuật khó trong tennis đặc biệt đối những người mới biết chơi hoặc chơi phong trào . Nhưng nếu […]